Våra experter

Möt
Håkan Ekstrand

Håkan Ekstrand tänkte aldrig bli revisor från början. Uppväxten bland alla verktyg i föräldrarnas källare gav honom en fysisk händighet som har kommit att komplettera intresset för ekonomi och verksamhetsutveckling. Idag är han auktoriserad revisor, delägare i Faktor och nyss har han helrenoverat familjens koloni.

Bor: i Ystad med fru och två barn 14 respektive 10 år

Gör på fritiden: tar hand om kolonin och umgås med familjen

Största motivationen i arbetet: människor, att se hur verksamheter växer tack vare personalens engagemang.

Vilka av dina egenskaper bidrar mest till ditt arbete?

- Jag är egentligen inte någon utpräglad tävlingsmänniska, men i mitt arbete är jag nog det. Jag gillar att styra upp och vara drivande. Och så har jag stor nytta av mina tidigare erfarenheter i arbetslivet. Jag är egenföretagare i botten så jag kan relatera till många av mina kunders möjligheter och problem.

Hur hamnade du här?

- När jag var 20 år drev jag och min morbror ett eget företag inom detaljhandel. Efter 8–9 år sålde vi och jag började studera för tre examina. En i finansiering, en i redovisning och en i marknadsföring. På mitt första jobb efter studierna fick jag mitt försäljningsområde att gå från sämst till bäst i Sverige. Sen började jag som redovisningskonsult hos Faktor och det var först efter ett par år som jag förstod att en dörr öppnades till att ta över delägarskapet. En sådan möjlighet och utmaning är exakt en sådan som inspirerar mig – så jag tog den.

Vad är det som gör revision roligt?

- Det är kanske inte revisionen i sig, utan snarare vad den kan bidra till för en verksamhet. Att visa för mina kunder hur ekonomin kan bli ett verktyg som hjälper till att leda en grupp människor framåt. Som delägare i Faktor är det personalen här och mina kunder som motiverar mig. Mina kunder är olika och det gör mina arbetsuppgifter olika. Det är otroligt skoj att jobba med människor, de gör att mitt jobb aldrig blir enformigt och det är viktigt för mig.

Lär känna våra experter