Auktoriserad redovisning.

En välstrukturerad redovisning tryggar din dokumentation, möjliggör spårbarhet och blir ett verktyg för att se trender och beräkna framtid. Kontakta en av våra auktoriserade redovisningskonsulter eller klicka hem en offert direkt.

Offert på redovisning

Vad omfattar redovisning?

Redovisningen samlar din dagliga bokföring, bokslut och årsredovisning. En strategiskt smart redovisning gör att du kan avläsa hur lönsam din verksamhet är idag och jämföra med hur dina flöden såg ut samma vecka förra året. Med en auktoriserad redovisningskonsult hos oss får du en samarbetspartner som är förtrogen med din bransch och som gör din ekonomi till ett viktigt verktyg för att utveckla din verksamhet mot uppställda mål.

Intern redovisning

En tydligt utformad intern redovisning låter dig överblicka lägesbilden just nu och ger sig goda förutsättningar att ta väl avvägda beslut kring dina planer framåt. Fullt utvecklad kan intern redovisning kan ge en prognos som kan uppdateras i nära nog realtid. Beroende på bransch kan tillgängliga och uppdaterade prognoser vara avgörande i det dagliga beslutsfattandet. Våra auktoriserade redovisningskonsulter tar hand om den interna redovisningen, tillgängliggör och kvalitetssäkrar den så att din verksamhet får det ovärderliga verktyg din redovisning kan bli för att upprätthålla en konkurrenskraftig stabilitet i ekonomin.

Extern redovisning

Ramarna för hur din redovisning ska genomföras sätts av svenska lagar och regelverk. Extern redovisning är den del av redovisningen du behöver tillgodose för att kunna fortsätta driva din verksamhet utan onödiga omvägar. Härifrån hämtar yttre instanser och myndigheter de uppgifter om ditt företag som är offentliga. Vissa uppgifter är du dessutom själv skyldig att med jämna mellanrum lämna in till olika aktörer och myndigheter. Den externa redovisningen är viktig för till exempel kunder som undersöker marknaden, banker som ska låna ut pengar, aktieägare som vill investera och för Skatteverket som kräver skatt. En auktoriserad konsult försäkrar att din redovisning aldrig missar något viktigt och alltid utförs i enlighet med lagar och regler.

Full spårbarhet
och transparens

Spårbarhet låter både dig och externa granskare följa ditt företag och de ekonomiska händelserna i verksamheten. Genom en välorganiserad redovisning uppnår du en transparens i ekonomin som förenklar planering och förebygger framtida risker. Ju bättre spårbarhet och transparens i redovisningen, desto tryggare ekonomisk utveckling framåt. Med auktoriserade redovisningskonsulter hos oss får din verksamhet ett komplett redovisningsarbete där alla ekonomiska aktiviteter som daglig bokföring, bokslut och årsredovisning samlas överskådligt. Då kommer du att nå full spårbarhet och transparens.

Redovisning

En kristallklar redovisning är nödvändig för din verksamhets välmående. Inte bara garanterar den att du följer lagar och regler, den pekar också ut riktningen mot ökad omsättning och vinst. En auktoriserad redovisningskonsult visar dig hur du kan lära av historien och använda den som grund för kvalificerade uppskattningar i framtiden. Kontakta oss nu direkt så delar vi med oss av våra framgångsfaktorer.

Kontakta oss

Mina sidor

På Mina sidor kan du överblicka nyckeltal och rapporter månadsvis. När du blir kund hos oss får du tillgång till ett grundutbud av tjänster i Mina sidor som kan utökas och anpassas efter vad din verksamhet behöver. Mina sidor är en säker tjänst som skyddar dina viktigaste uppgifter men som fortfarande ger dig full tillgång. På det sättet är tjänsten ett verktygen som hjälper dig använda ekonomin för att ta de bästa besluten för din verksamhet.

Framgångshistorier

Träffa våra
experter

Lär känna Rijad Sadikovic

Andra tjänster