Branschspecifik rådgivning.

Ekonomisk rådgivning hjälper dig att ta aktiva beslut baserade på branschspecifik erfarenhet och ekonomisk kunnighet. Vår rådgivning passar både företag med lång eller kort erfarenhet.

Kontakta en rådgivare

När behövs rådgivning?

Svaret är att rådgivning behövs kontinuerligt för att hålla en stadig kurs mot dina mål. Men står du just nu inför förändringar i din verksamhet upplever du förmodligen behovet som större än vanligt. Vår rådgivning ger dig tillgång till vår långa erfarenhet av att arbeta med förändringar som bolagsbildning, företagsförvärv, generationsskifte och olika typer av omorganisationer. Vi ger dig alltid ekonomisk rådgivning i samarbete med specialiserade jurister.

Rådgivning i uppstarten

Rådgivning ser till din verksamhets helhet och blir överblicken som kan ta företaget framåt. I ett uppstartsläge kan rådgivning vara avgörande för att säkra upp detaljer eller överväga olika alternativ till lösningar. Inför uppstarter hjälper våra rådgivare dig med det steg du står inför härnäst. Vi har erfarenhet av att både finslipa färska affärsidéer och guida genom processen att förvärva en verksamhet inom en för dig ny bransch.

Måldriven
verksamhetsutveckling

En kärnfull ekonomisk rådgivning ska finnas vid din sida som en självklar partner längs vägen. Här hämtar du kontinuerlig återkoppling på dina planer och tar del av erfarenhet kring målinriktad verksamhetsutveckling. Våra rådgivare hjälper dig att navigera genom både befintliga regelverk och när förändringar i lagar och på marknaden sker. Löpande ekonomisk rådgivning i samarbete med skattespecialister och jurister ger dig full kontroll över din verksamhets drift och utveckling.

Planering och prioriteringar

När är rätt läge att expandera? Hur hanterar vi utdelningar och vinster? Vad kostar det att anställa och hur kan olika anställningsformer påverka min verksamhet? Ekonomisk rådgivning upprätthåller kursen mot långsiktiga mål och hjälper dig att göra en resultatinriktad planering och trygga prioriteringar.

Det här är Faktor

Vi erbjuder ekonomisk rådgivning, auktoriserad revision och redovisning för verksamheter över hela Sverige. Med rötterna förankrade på den skånska slätten har vi samlat väl bevarade erfarenheter sedan år 1955. Vi vet vad resan från liten till stor innebär.

Om faktor

Faktor för
framtiden

Våra erfarenheter av verksamhetsutveckling sträcker sig mer än 60 år bakåt i tiden. Det är en trygghet för dig som kund hos oss. Men det är inte viktigast. Viktigast är att vi har specialistkunskaperna och kompetensnivåerna för att vässa din verksamhet till den skarpaste bland dina konkurrenter. Så att din verksamhet har minst 50 blomstrande år framför sig. Hur det går till? Kontakta oss så berättar vi.

Kontakta en rådgivare

Framgångshistorier

02 Skåbi

Träffa våra
experter

Lär känna Kerstin Hansson

Andra tjänster