Skåbi

Kunskap + kunskap
= ljus framtid

Skåbi är företaget som alltid ska erbjuda sina kunder hög yrkeskunnighet. De ska vara bäst inom sin bransch, det är deras uttalade strategi. När kunskap, kompetens och hög servicenivå är verksamhetens kärnvärden, då gäller det också att omge sig med samma nivå av kunskap på andra områden för att ta sig framåt. Så resonerar Skåbi.

Bilinredning för effektivisering

Anders Jönsson arbetar som platschef och ansvarar för driften på Skåbi i både Staffanstorp och filialen i Helsingborg. För Skåbi är anpassad bilinredning inte bara tekniska lösningar eller fysiska byggnationer. Anders förklarar Skåbis uppdrag som problemlösning. Den inredning han och hans kollegor planerar ska underlätta och hjälpa kunderna i sina respektive arbeten. ”Vår utmaning ligger i att två jobb aldrig är varandra lika och det bästa med vårt jobb är att vi faktiskt kan lösa kundens problem. För oavsett vilka önskemål en kund har, vill alla ha en fin och effektiv inredning”, berättar Anders. Samma effektivitetstanke ligger bakom samarbetet med Faktor.

Avlastning på rätt ställen

”Som driftansvarig blir det en hel del administrativt arbete”, säger Anders och berättar om arbetet med att hålla sig uppdaterad kring lagar och regler rörande ekonomi. Hans huvudsakliga uppgifter är egentligen helt andra. ”De största fördelarna med att ta hjälp av Faktor är avlastningen i tidskrävande uppgifter. Och att få den professionella kunskap vi behöver.”

Nya ägare kom med erfarenhet

”Anledningen till att vi valde Faktor var vår erfarenhet. För lite mer än ett år sedan fick Skåbi nya ägare och de hade redan ett långt och välfungerande samarbete med Faktor”, berättar Anders. ”På det sättet visste ju Faktor redan vilka företagsidéer och arbetssätt vi vill efterleva. Och vi visste att vi ville ta del av deras erfarenhet, eftersom vi ser att det fått våra ägares andra företag att må bra.”

Faktor för att hålla kursen

Inventering, lagerhantering, redovisning och bokslut. Det är vad Faktor främst stöttar Skåbi med. ”Och rådgivning såklart. Den är ju löpande och finns som en trygghet när vi behöver den”, förklarar Anders. Den dagliga bokföringen sköter Skåbi själv. ”Det är inte så mycket en daglig kontakt som en långsiktig riktning framåt som Faktor hjälper oss att hålla. De har koll på våra förutsättningar i världen och säger till när vi ska gasa och när vi ska bromsa. I konjunkturerna hjälper de oss att ha en plan B, och ibland en plan C”, småskrattar Anders. ”Vi vill förvalta vår ekonomi i både hög- och lågkonjunktur. Det hjälper Faktor oss med.”

Mot höga mål

”Vi tror på framtiden”, säger Anders. ”Vår uttalade riktning är att bli ledande på marknaden, konkurrensen är hård, men vi har ett vinnande arbetssätt. Vi satsar på varaktighet och kundrelationer.” Anders övertygelse är att så länge Skåbi håller kunskapen inom företaget hög och ser till att omge sig med liknande kunskap från externa aktörer som Faktor, då är framtiden ljus. ”Vi är specialister på det vi gör och Faktor är specialister på det som de gör. Då blir det bra om man går hand i hand.”