Norreportskiosken

Lika ägande
ger lika ansvar

År 2017 stod det klart att dåvarande ägare till Norreportskiosken ville sälja verksamheten. Då hade Mika Andersson arbetat på Norreportskiosken i runt 16 år. Anknytningen hon hade till Norreportskiosken gjorde att steget till att köpa blev ganska självklart. Med sig i köpet tog hon sin kollega och sambo Sofia Hallqvist. Sedan köpet delar de ägandeskapet och ansvaret 50/50.

Ett gemensamt ansvar

Mika och Sofia ser bara fördelar med ett delat ägande. ”Jag skulle vilja säga att det lägger hela grunden för att vi tillsammans ska kunna ta verksamheten framåt”, säger Mika. ”Att vi äger precis lika mycket gör att vi båda känner exakt samma ansvar.”

Lyfter fram varandras egenskaper

Från det att de tog över är Mika den som har mest erfarenhet och många idéer för vad hon vill göra framåt. Sofia är strategen och den som väger begränsningar mot möjligheter som ekonomin ger dem. ”Att Mika hade den erfarenheten var ju en enorm trygghet för mig i början”, säger Sofia. ”I resten kompletterar vi varandra väldigt bra. Det hon inte är bra på är jag bra på, och tvärtom”, förklarar hon och skrattar lite.” Mika fyller i. ”Genom att dela ansvaret så här så får vi båda hela tiden göra det vi gillar båda två.”

Personalens delaktighet är viktig

I en bransch där hög personalomsättning är vanligt sticker Norreportskiosken ut. ”Vi är totalt fyra personer som arbetat ihop i minst fem år nu, vissa längre”, berättar Mika. Hon är övertygad om att det är delaktigheten som är nyckeln. ”Alla ska känna sig sedda och lyssnade på, då vågar alla uttrycka sina idéer och då tar man också ett naturligt ansvar för verksamhetens ekonomi.”

Ambitionen var att göra allt själv

Som nystartade var tanken att Mika och Sofia skulle göra allt själv. ”Det blev ohållbart efter bara en månad”, säger Sofia och berättar hur de satt uppe sena kvällar med bokföring och administration. ”Ganska direkt fick vi tips om Faktor och inom en vecka eller två hade de tagit över nästan all ekonomi. Nu lägger vi bara någon timme i veckan på det vi satt med varenda kväll förut.”

Ett värdefullt stöd i kristider

Under det märkliga året 2020 har Norreportskioskens ekonomi stått stabilt. Dels tack vare Mika och Sofias snabba agerade i början av året, dels tack vare Faktors närvaro. ”De har uppdaterat oss om läget hela tiden. De har utgått från oss och tipsat om stöd vi kan söka, men inte minst om vilka stöd vi kan låta bli att lägga energi på att söka”, berättar Sofia. ”Att de hjälpt oss att vara rationella har varit den allra största hjälpen det här året”, avslutar Mika.