Jeesec Larm Skåne

Förtroende,
glädje och revision

Relationer är lika viktiga för människor som för företag. Särskilt när verksamheten tar hand om det mest värdefulla hos andra företag. Magnus Andersson och Johan Ingelström äger och driver Jeesec Larm Skåne. Deras sätt att driva företag framåt präglas av igenkänning, förtroende och tillit.

Igenkänning som nyckelfaktor

”Jag har världens bästa jobb, med världens bästa kollegor”, säger Magnus, VD på Jeesec. ”Vårt driv framåt gör oss till en liten naturkraft som går in med 100% i allt vi gör och vi arbetar alltid för att den sista dagen alltid ska vara den bästa.” Magnus jämför Faktors företagsresa med Jeesecs och drar slutsatsen att igenkänningen nog spelar en stor roll för balansen i just deras samarbete. ”Faktor vet hur förändringar i verksamheter och bolagsstrukturer beter sig och kan dela med sig av de erfarenheterna.”

30 år med Faktor

Magnus har varit med på Jeesecs resa sedan 2000, men redan för 30 år sedan började förra ägaren Jan-Erik Eriksson samarbeta med Faktor. År 2012, när Magnus tog över som delägare var Faktor med under köpet och samarbetet har fortsatt sedan dess. ”Jan-Erik hade inlett samarbetet för att få en trygg vardag. Han ville kunna luta sig mot någon som hade koll och kunde ge råd”, berättar Magnus. ”Ingenting i det har ändrats. Vi vill omge oss med människor som är problemlösare precis som vi är, folk som ger energi. Vi och Faktor lirar bra med varandra helt enkelt.

Både allvar och skratt får plats

Magnus ser på Jeesec som en relationsbyggande verksamhet. ”Att arbeta med säkerhet är ju att skydda människors käraste ägodelar, deras företag och livsverk. Faktor arbetar också med att skydda ett företags kärna.” Ett samarbete som bygger på förtroende blir mer en relation än något annat. ”Revision kan ju vara fruktansvärt tråkigt, men på något magiskt sätt gör Faktor att vi tar oss an revisionen med glädje. Det är tack vare deras lättsamma bemötande, att både skratt och allvar får plats.”

Rådgivning ger genomtänkta beslut

Jeesec tar hjälp av Faktor främst när det gäller årsredovisning och revision, men också i rådgivning kring skattefrågor eller investeringsbeslut. ”Vi kan säkert bli lite bindgalna”, säger Magnus med glimten i ögat, ”vi är bra på att jobba, men vi kan behöva hjälp med att ta strategiska beslut. Faktor presenterar både för- och nackdelar för oss när vi står inför nya beslut.”

En trygg framtid

Johan och Magnus driver inte bara Jeesec, utan totalt fem bolag tillsammans. Bakåt har de motiverats av samma ambitioner att utveckla sina verksamheter och framåt ligger en hög sannolikhet att Faktor snart får fler uppdrag från Magnus och Johans håll - utan att avslöja för mycket.