Ekonomin
är ditt verktyg

Vi lär av historien och vi förvaltar nuet. Det är så vi har stöttat hundratals företag under snart 60 år att förverkliga affärsidéer, upprätta långsiktig stabilitet och nå uppsatta mål. Över hela landet hjälper vi företag med revision, redovisning och rådgivning.

Offert direkt

Auktoriserad
revision

Revisionen är ditt kvalitetskvitto på att allt står rätt till. Hos oss får du hjälp av en auktoriserad revisor som utöver ämnesexpertis också har djupkunskaper i din bransch. Det är din garanti för att du ska veta att din revision utförs oberoende och korrekt.

Mer om revision

Auktoriserad
redovisning

Med en strategiskt ordnad intern och extern redovisning vinner du spårbarhet i din ekonomi. Våra auktoriserade redovisningskonsulter upprättar en form som underlättar extern granskning och ger dig som företagare tydlighet i ekonomiska möjligheter och risker.

Mer om redovisning

Personligt engagemang

Vi vill lära känna din verksamhet. Oavsett var i landet du befinner dig, får du en personlig kontakt som tar hand om dina ärenden och frågor så att du aldrig behöver vänta på svar.

Anpassad expertis

Alla våra experter är utbildade inom sina respektive områden. Som kund hos oss får du hjälp av den expert hos oss som är specialiserad på din verksamhet och bransch.

Företagsekonomi i nöd & lust

Som företagare behöver du inte älska ekonomiarbetet. Vi älskar det åt dig. Vi har erfarenheten och engagemanget att förklara och involvera dig utifrån dina ekonomiska mål.

Branschspecifik
rådgivning

Inför beslut kring investeringar, krishantering och verksamhetsutveckling fungerar våra rådgivare som en samarbetspartner som utgår från ditt företag och dina mål. Hos oss får du råd av en personlig expert som har erfarenhet av din bransch och som följer din verksamhet långsiktigt över tid.

Mer om rådgivning

Lär känna
Denice Persson

Läs mer

En faktor
för framgång

Vi är vem vi är tack vare en historia av väl bevarade erfarenheter, lokalt engagerade krafter och den bestämda ambitionen om att alltid hjälpa våra kunder att göra det de gör bäst.

Om faktor

Vårt engagemang

Så arbetar vi
med hållbarhet

Läs mer